Monaghan Jig − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Monaghan Jig

Monaghan Jig」是為小提琴整理的捷格舞曲樂譜。此樂譜來自愛爾蘭。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 愛爾蘭愛爾蘭
風格 捷格舞曲
樂器 小提琴
調性 E小調
節拍 6/8
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
abc Monaghan_Jig.abc  381 字節
gif Monaghan_Jig.gif  14.79 KiB

Monaghan Jig


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。