Piler Lann − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Piler Lann

Piler Lann」是為笛子整理的Dañs Léon樂譜。此樂譜來自萊昂。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 萊昂萊昂
風格 Dañs Léon
樂器 笛子
調性 A小調
節拍 2/4
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
gif Piler_Lann.gif  5.61 KiB
abc Piler_Lann.abc  205 字節

Piler Lann


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。