Ronde (Île de Molène) − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Ronde (Île de Molène)

Ronde (Île de Molène)」是為笛子整理的莫萊納輪舞曲樂譜。此樂譜來自萊昂。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 萊昂萊昂
風格 莫萊納輪舞曲
樂器 笛子
調性 D大調
節拍 6/8、2/4
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
gif Ronde_(Île_de_Molène).gif  5.18 KiB
abc Ronde_(Île_de_Molène).abc  207 字節

Ronde (Île de Molène)


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。