An Dro − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

An Dro

An Dro」是為佈列塔尼雙簧管整理的an dro樂譜。此樂譜來自瓦納地區。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
改編 André Le Meut
樂譜 Hug
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 瓦納地區瓦納地區
風格 an dro
樂器 佈列塔尼雙簧管(2)
調性 C小調
節拍 4/4
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
gif An_Dro.gif  15.47 KiB
midi An_Dro.mid  2.58 KiB
mus An_Dro.mus  45.60 KiB

An_Dro.mid

An Dro


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。