Alfanska Răčenica − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Alfanska Răčenica

Alfanska Răčenica」是為小提琴和吉他整理的樂譜。此樂譜來自保加利亞。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 保加利亞保加利亞
樂器 小提琴吉他
節拍 7/8
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
gif Alfanska_Răčenica.gif  29.46 KiB
midi Alfanska_Răčenica.mid  6.98 KiB

Alfanska_Răčenica.mid

Alfanska Răčenica


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。