Dañs ar podoù-fer − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Dañs ar podoù-fer

Dañs ar podoù-fer」是為吉他整理的Dañs Fisel樂譜。此樂譜來自科爾怒阿伊。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 科爾怒阿伊科爾怒阿伊
風格 Dañs Fisel
樂器 吉他
調性 C大調
節拍 6/8
速度 ♩.=152
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
pdf Dañs_ar_podoù-fer.pdf  67.69 KiB
midi Dañs_ar_podoù-fer.mid  1.24 KiB

Dañs_ar_podoù-fer.mid

Dañs ar podoù-fer - 1

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。