Muiñeira da Ruada − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Muiñeira da Ruada

Muiñeira da Ruada」是為西班牙風笛整理的Muiñeira樂譜。此樂譜來自加利西亞。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 西班牙西班牙 > 加利西亞加利西亞
風格 Muiñeira
樂器 西班牙風笛
調性 C大調
節拍 6/8
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
midi Muiñeira_da_Ruada.mid  2.34 KiB
pdf Muiñeira_da_Ruada.pdf  30.86 KiB

Muiñeira_da_Ruada.mid

Muiñeira da Ruada - 1

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。