Dañs Plin − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Dañs Plin

Dañs Plin」是為蘇格蘭風笛整理的plinn ton simpl、bal plinn和plinn ton doubl樂譜。此樂譜來自特雷吉耶地區。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 特雷吉耶地區特雷吉耶地區
風格 plinn ton simplbal plinnplinn ton doubl
樂器 蘇格蘭風笛
調性 C小調、降B大調、C小調
節拍 4/4
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
pdf Dañs_Plin.pdf  1.06 MiB
Dañs Plin - 1 Dañs Plin - 2

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。