Ola Glomstulen − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Ola Glomstulen

Ola Glomstulen」是為聲樂整理的歌曲樂譜。此樂譜來自挪威。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
改編 Seonaidh Morton
樂譜 Seonaidh Morton
地區 歐洲歐洲 > 挪威挪威
風格 歌曲
樂器 聲樂(4)
調性 F大調
節拍 3/4
速度 ♩=110
授權 著作權 著作權

下載

格式 下載 大小
pdf Ola_Glomstulen.pdf  46.51 KiB
midi Ola_Glomstulen.mid  12.00 KiB

Ola_Glomstulen.mid

Ola Glomstulen - 1 Ola Glomstulen - 2

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。