Tabhair Dom Do Lámh − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Tabhair Dom Do Lámh

Tabhair Dom Do Lámh》是为苏格兰风笛整理的咏叹调乐谱。此乐谱来自爱尔兰。Ruaidri Dáll Ó Catháin作曲(1600年前后)。

作曲 Ruaidri Dáll Ó Catháin(1600年前后)
地区 欧洲欧洲 > 爱尔兰爱尔兰
风格 咏叹调
乐器 苏格兰风笛
调性 降B大调
节拍 3/4
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
gif Tabhair_Dom_Do_Lámh.gif  24.79 KiB
bww Tabhair_Dom_Do_Lámh.bww  2.15 KiB

Tabhair Dom Do Lámh


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。