Ar Verc’h Léoni − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Ar Verc’h Léoni

Ar Verc’h Léoni》是为布列塔尼双簧管整理的gwerz乐谱。此乐谱来自博城地区。此曲为传统音乐。

作曲 传统
改编 Hug
采编 André Le Meut
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 布列塔尼布列塔尼 > 博城地区博城地区
风格 gwerz
乐器 布列塔尼双簧管(2)
调性 C小调
节拍 6/8
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
gif Ar_Verc’h_Léoni.gif  10.76 KiB
midi Ar_Verc’h_Léoni.mid  633 字节
mus Ar_Verc’h_Léoni.mus  42.31 KiB

Ar_Verc’h_Léoni.mid

Ar Verc’h Léoni


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。