Cáislean Droma Mhor − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Cáislean Droma Mhor

Cáislean Droma Mhor》是为小提琴和吉他整理的圆舞曲和摇篮曲乐谱。此乐谱来自爱尔兰。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 爱尔兰爱尔兰
风格 圆舞曲摇篮曲
乐器 小提琴吉他
调性 D大调
节拍 6/8
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
gif Cáislean_Droma_Mhor.gif  10.67 KiB

Cáislean Droma Mhor


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。