An hini a garan − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

An hini a garan

An hini a garan》是为小提琴和声乐整理的咏叹调乐谱。此乐谱来自瓦纳地区。此曲为传统音乐。

作曲 传统
作词 传统
采编 Per Kentel
乐谱 Breizh Partitions
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 布列塔尼布列塔尼 > 瓦纳地区瓦纳地区
风格 咏叹调
乐器 小提琴声乐
调性 E小调
节拍 6/8、9/8、6/8
速度 ♩.=80
下载次数 24849
授权 Creative Commons BY-NC-SA Creative Commons BY-NC-SA

下载

格式 下载 大小
midi An_hini_a_garan.mid  1000 字节
txt An_hini_a_garan.txt  581 字节
pdf An_hini_a_garan.pdf  77.70 KiB
LilyPond An_hini_a_garan.ly  2.84 KiB

An_hini_a_garan.mid

An hini a garan - 1
An hini a garan
(Air traditionnel vannetais)

1.
An hini a garan, gwechall bihan er gêr
Pa oamp tostig an eil, an eil ouzh egile
Va c’halon ne gare, gare nemet unan
Pa oan bihan er gêr an hini a garan

2.
An hini a garan, ’m eus kollet da viken
’Mañ degouezhet pell ha ne zistroio ken
Ha setu ma kanan, kanan keti ketañ
Ha setu ma kanan d’an hini a garan

3.
An hini a garan, un deiz ’n eus va losket
Aet eo d’ar broioù pell, d’ur vro n’an’vezan ket
Aet eo d’ar broioù pell da c’hounit e vara
Kollet, kollet un deiz, an hini a garan


Breizh Partitions

本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。