L’Aïo de Rotso − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

L’Aïo de Rotso

L’Aïo de Rotso》是为苏格兰风笛整理的咏叹调乐谱。此乐谱来自奥弗涅。此曲为传统音乐。

作曲 传统
改编 Gilbert MacKay
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 奥弗涅奥弗涅
风格 咏叹调
乐器 苏格兰风笛
调性 降B大调
节拍 4/4
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
pdf L’Aïo_de_Rotso.pdf  27.68 KiB
bww L’Aïo_de_Rotso.bww  1.12 KiB
L’Aïo de Rotso - 1

本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。