Bourrée la Marianne − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Bourrée la Marianne

Bourrée la Marianne》是为苏格兰风笛整理的布雷舞曲乐谱。此乐谱来自奥弗涅。此曲为传统音乐。

作曲 传统
改编 Gilbert MacKay
乐谱 Gilbert MacKay
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 奥弗涅奥弗涅
风格 布雷舞曲
乐器 苏格兰风笛
调性 降B大调
节拍 3/4
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
pdf Bourrée_la_Marianne.pdf  27.23 KiB
bww Bourrée_la_Marianne.bww  1.14 KiB
Bourrée la Marianne - 1

本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。