Pelec’h emañ an heol ? − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Pelec’h emañ an heol ?

Pelec’h emañ an heol ?」是為蘇格蘭風笛整理的號笛舞曲樂譜。此樂譜來自布列塔尼。Breizh Partitions作曲(2000)。

作曲 Breizh Partitions(2000年)
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼
風格 號笛舞曲
樂器 蘇格蘭風笛(2)
調性 降B大調
節拍 2/2
下載次數 13363
授權 Creative Commons BY-NC-SA Creative Commons BY-NC-SA

下載

格式 下載 大小
gif Pelec’h_emañ_an_heol.gif  12.97 KiB
midi Pelec’h_emañ_an_heol.mid  2.37 KiB
mus Pelec’h_emañ_an_heol.mus  17.07 KiB

Pelec’h_emañ_an_heol.mid

Pelec’h emañ an heol ?


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。