Pelec’h emañ an heol ? − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Pelec’h emañ an heol ?

Pelec’h emañ an heol ?》是为苏格兰风笛整理的号笛舞曲乐谱。此乐谱来自布列塔尼。Breizh Partitions作曲(2000)。

作曲 Breizh Partitions(2000年)
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 布列塔尼布列塔尼
风格 号笛舞曲
乐器 苏格兰风笛(2)
调性 降B大调
节拍 2/2
下载次数 13363
授权 Creative Commons BY-NC-SA Creative Commons BY-NC-SA

下载

格式 下载 大小
gif Pelec’h_emañ_an_heol.gif  12.97 KiB
midi Pelec’h_emañ_an_heol.mid  2.37 KiB
mus Pelec’h_emañ_an_heol.mus  17.07 KiB

Pelec’h_emañ_an_heol.mid

Pelec’h emañ an heol ?


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。