Gavotte pourlet − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Gavotte pourlet

Gavotte pourlet」是為佈列塔尼雙簧管和蘇格蘭風笛整理的普爾雷特加沃特舞曲樂譜。此樂譜來自普爾雷特。傳統和Stéven Le Nahélec作曲(2002)。

作曲 傳統和Stéven Le Nahélec(2002年)
改編 Stéven Le Nahélec和Bagad de Cesson-Sévigné
樂譜 Bagad de Cesson-Sévigné和Stéven Le Nahélec
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 科爾怒阿伊科爾怒阿伊 > 普爾雷特普爾雷特
風格 普爾雷特加沃特舞曲
樂器 佈列塔尼雙簧管蘇格蘭風笛
調性 降B大調
節拍 4/4
下載次數 23161
授權 Creative Commons BY-NC-SA Creative Commons BY-NC-SA

下載

格式 下載 大小
MP3 Gavotte_pourlet.mp3  4.79 MiB
jpg Gavotte_pourlet_1_8.jpg  99.86 KiB
  Gavotte_pourlet_2_8.jpg  123.98 KiB
  Gavotte_pourlet_3_8.jpg  141.14 KiB
  Gavotte_pourlet_4_8.jpg  52.42 KiB
  Gavotte_pourlet_5_8.jpg  103.42 KiB
  Gavotte_pourlet_6_8.jpg  117.59 KiB
  Gavotte_pourlet_7_8.jpg  122.09 KiB
  Gavotte_pourlet_8_8.jpg  30.21 KiB
midi Gavotte_pourlet_1_3.mid  2.31 KiB
  Gavotte_pourlet_2_3.mid  10.88 KiB
  Gavotte_pourlet_3_3.mid  16.60 KiB
nwc Gavotte_pourlet_1_3.nwc  656 字節
  Gavotte_pourlet_2_3.nwc  1.44 KiB
  Gavotte_pourlet_3_3.nwc  2.48 KiB

Gavotte_pourlet.mp3

Gavotte_pourlet_1_3.mid

Gavotte_pourlet_2_3.mid

Gavotte_pourlet_3_3.mid

Gavotte pourlet - 1 / 8
Gavotte pourlet - 1 / 8


Gavotte pourlet - 2 / 8
Gavotte pourlet - 2 / 8


Gavotte pourlet - 3 / 8
Gavotte pourlet - 3 / 8


Gavotte pourlet - 4 / 8
Gavotte pourlet - 4 / 8


Gavotte pourlet - 5 / 8
Gavotte pourlet - 5 / 8


Gavotte pourlet - 6 / 8
Gavotte pourlet - 6 / 8


Gavotte pourlet - 7 / 8
Gavotte pourlet - 7 / 8


Gavotte pourlet - 8 / 8
Gavotte pourlet - 8 / 8


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。