Tabhair Dom Do Lámh − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Tabhair Dom Do Lámh

Tabhair Dom Do Lámh」是為蘇格蘭風笛整理的詠歎調樂譜。此樂譜來自愛爾蘭。Ruaidri Dáll Ó Catháin作曲(1600年前後)。

作曲 Ruaidri Dáll Ó Catháin(1600年前後)
地區 歐洲歐洲 > 愛爾蘭愛爾蘭
風格 詠歎調
樂器 蘇格蘭風笛
調性 降B大調
節拍 3/4
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
gif Tabhair_Dom_Do_Lámh.gif  24.79 KiB
bww Tabhair_Dom_Do_Lámh.bww  2.15 KiB

Tabhair Dom Do Lámh


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。