Gavotte de l’Aven − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Gavotte de l’Aven

Gavotte de l’Aven」是為吉他整理的阿文納加沃特舞曲樂譜。此樂譜來自阿文納。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 科爾怒阿伊科爾怒阿伊 > 阿文納阿文納
風格 阿文納加沃特舞曲
樂器 吉他
調性 G大調
節拍 4/4
速度 ♩=123
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
pdf Gavotte_de_l’Aven.pdf  90.69 KiB
midi Gavotte_de_l’Aven.mid  1.93 KiB

Gavotte_de_l’Aven.mid

Gavotte de l’Aven - 1

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。