Gavotte pourlet − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Gavotte pourlet

Gavotte pourlet」是為吉他整理的普爾雷特加沃特舞曲樂譜。此樂譜來自普爾雷特。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 科爾怒阿伊科爾怒阿伊 > 普爾雷特普爾雷特
風格 普爾雷特加沃特舞曲
樂器 吉他
調性 G大調
節拍 6/8
速度 ♩.=165
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
midi Gavotte_pourlet.mid  9.15 KiB
pdf Gavotte_pourlet.pdf  324.60 KiB

Gavotte_pourlet.mid

Gavotte pourlet - 1 Gavotte pourlet - 2 Gavotte pourlet - 3

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。