Gilgodenn − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Gilgodenn

Gilgodenn」是為吉他整理的Gilgodenn樂譜。此樂譜來自科爾怒阿伊。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 科爾怒阿伊科爾怒阿伊
風格 Gilgodenn
樂器 吉他
調性 G大調
節拍 6/8
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
pdf Gilgodenn.pdf  66.71 KiB
midi Gilgodenn.mid  168.19 KiB

Gilgodenn.mid

Gilgodenn - 1

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。