Un petit tour de vielle − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Un petit tour de vielle

Un petit tour de vielle」是為吉他整理的盧代阿克輪舞曲樂譜。此樂譜來自盧代阿克地區。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 盧代阿克地區盧代阿克地區
風格 盧代阿克輪舞曲
樂器 吉他
調性 G大調
節拍 4/4
速度 ♩=168
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
pdf Un_petit_tour_de_vielle.pdf  91.13 KiB
midi Un_petit_tour_de_vielle.mid  3.97 KiB

Un_petit_tour_de_vielle.mid

Un petit tour de vielle - 1

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。