Andantino − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Andantino

Andantino」是為吉他整理的樂譜。此樂譜來自西班牙。費爾南多·索爾作曲(1830年前後)。

作曲 費爾南多·索爾(1830年前後)
地區 歐洲歐洲 > 西班牙西班牙
樂器 吉他
調性 A大調
節拍 3/4
下載次數 16382
授權 Creative Commons BY-SA Creative Commons BY-SA

下載

格式 下載 大小
LilyPond Andantino.ly  5.39 KiB
pdf Andantino.pdf  65.03 KiB
midi Andantino.mid  4.59 KiB

Andantino.mid

Andantino - 1 Andantino - 2

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。