Ho Bha Mi − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Ho Bha Mi

Ho Bha Mi」是為聲樂整理的樂譜。此樂譜來自蘇格蘭。此曲為傳統音樂。

作曲 傳統
改編 Seonaidh Morton
樂譜 Seonaidh Morton
地區 歐洲歐洲 > 英國英國 > 蘇格蘭蘇格蘭
樂器 聲樂(4)
調性 E小調
節拍 6/8
速度 ♩=100
授權 未知授權

下載

格式 下載 大小
pdf Ho_Bha_Mi.pdf  71.61 KiB
midi Ho_Bha_Mi.mid  10.02 KiB

Ho_Bha_Mi.mid

Ho Bha Mi - 1 Ho Bha Mi - 2 Ho Bha Mi - 3 Ho Bha Mi - 4 Ho Bha Mi - 5 Ho Bha Mi - 6

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。