Dañs Léon − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Dañs Léon

Dañs Léon》是为笛子整理的Dañs Léon乐谱。此乐谱来自莱昂。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 布列塔尼布列塔尼 > 莱昂莱昂
风格 Dañs Léon
乐器 笛子
调性 D大调
节拍 2/4
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
abc Dañs_Léon.abc  195 字节
gif Dañs_Léon.gif  4.66 KiB

Dañs Léon


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。