Múa Tiên − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Múa Tiên

Múa Tiên》是为笛子整理的舞曲乐谱。此乐谱来自越南。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 亚洲亚洲 > 越南越南
风格 舞曲
乐器 笛子
调性 D小调
节拍 4/4
速度 ♩=100
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
midi Múa_Tiên.mid  685 字节
mus Múa_Tiên.mus  6.76 KiB
gif Múa_Tiên.gif  9.06 KiB

Múa_Tiên.mid

Múa Tiên


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。