Swallowtail Jig − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Swallowtail Jig

Swallowtail Jig》是为小提琴整理的捷格舞曲乐谱。此乐谱来自爱尔兰。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 爱尔兰爱尔兰
风格 捷格舞曲
乐器 小提琴
调性 E小调
节拍 6/8
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
gif Swallowtail_Jig.gif  7.99 KiB
abc Swallowtail_Jig.abc  253 字节

Swallowtail Jig


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。