Gavotte de l’Aven − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Gavotte de l’Aven

Gavotte de l’Aven》是为吉他整理的阿文纳加沃特舞曲乐谱。此乐谱来自阿文纳。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 布列塔尼布列塔尼 > 科尔努阿伊科尔努阿伊 > 阿文纳阿文纳
风格 阿文纳加沃特舞曲
乐器 吉他
调性 G大调
节拍 4/4
速度 ♩=123
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
pdf Gavotte_de_l’Aven.pdf  90.69 KiB
midi Gavotte_de_l’Aven.mid  1.93 KiB

Gavotte_de_l’Aven.mid

Gavotte de l’Aven - 1

本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。