Gavotte pourlet − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Gavotte pourlet

Gavotte pourlet》是为吉他整理的普尔雷特加沃特舞曲乐谱。此乐谱来自普尔雷特。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 布列塔尼布列塔尼 > 科尔努阿伊科尔努阿伊 > 普尔雷特普尔雷特
风格 普尔雷特加沃特舞曲
乐器 吉他
调性 G大调
节拍 6/8
速度 ♩.=165
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
pdf Gavotte_pourlet.pdf  324.60 KiB
midi Gavotte_pourlet.mid  9.15 KiB

Gavotte_pourlet.mid

Gavotte pourlet - 1 Gavotte pourlet - 2 Gavotte pourlet - 3

本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。