Valse écossaise − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Valse écossaise

Valse écossaise》是为吉他整理的苏格兰华尔兹乐谱。此乐谱来自苏格兰。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 英国英国 > 苏格兰苏格兰
风格 苏格兰华尔兹
乐器 吉他
调性 G大调
节拍 3/4
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
pdf Valse_écossaise.pdf  75.59 KiB
midi Valse_écossaise.mid  1.69 KiB

Valse_écossaise.mid

Valse écossaise - 1

本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。