Hanter dro an dro − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Hanter dro an dro

Hanter dro an dro》是为小提琴整理的Dañs Trikot (An dro – Hanter dro)乐谱。此乐谱来自瓦纳地区。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 法国法国 > 布列塔尼布列塔尼 > 瓦纳地区瓦纳地区
风格 Dañs Trikot (An dro – Hanter dro)
乐器 小提琴
调性 E小调
节拍 3/4、4/4
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
gif Hanter_dro_an_dro.gif  2.03 KiB

Hanter dro an dro


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。