Muiñeira do Areal − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Muiñeira do Areal

Muiñeira do Areal》是为西班牙风笛整理的Muiñeira乐谱。此乐谱来自加利西亚。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 西班牙西班牙 > 加利西亚加利西亚
风格 Muiñeira
乐器 西班牙风笛(2)
调性 C大调
节拍 6/8
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
pdf Muiñeira_do_Areal.pdf  78.85 KiB
midi Muiñeira_do_Areal.mid  5.61 KiB

Muiñeira_do_Areal.mid

Muiñeira do Areal - 1

本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。