For Ireland I’d not Tell her Name − Breizh Partitions
Go to menuGo to content

Breizh Partitions

Free Celtic sheet music

Breizh Partitions

For Ireland I’d not Tell her Name

For Ireland I’d not Tell her Name is a "slow air" sheet music from Ireland for the violin and guitar. The composer of this score is unknown.

Composer Unknown
Origin EuropeEurope > IrelandIreland
Kind Slow air
Instruments Violin, guitar
Key signature E minor
Rythm 3/4
License Unknown license

Download

You can download this free sheet music for the violin and guitar below:

Format Download Weight
gif For_Ireland_I’d_not_Tell_her_Name.gif  14.33 KiB
txt For_Ireland_I’d_not_Tell_her_Name.txt  1.90 KiB

For Ireland I’d not Tell her Name


FOR IRELAND I'D NOT TELL HER NAME

Last night as I strolled abroad
  On the far side of my farm
  I was approached by a comely maiden
  Who left me[? 'sinn' = 'us'] distraught and weak.
  I was captivated by her demeanour and shapeliness
  By her sensitive and delicate mouth,
  I hastened to approach her
  But for Ireland I'd not tell her name.
   
  If only this maiden heeded my words,
  What I'd tell her would be true.
  Indeed I'd devote myself to her
  And see to her welfare.
  I would regale her with my story
  And I longed to take her to my heart
  Where I'd grant her pride of place
  But for Ireland I'd not tell her name.
   
  There is a beautiful young maiden
  On the far side of my farm
  Generosity and kindness shine in her face
  With the exceeding beauty of her countenance.
  Her hair reaches to the ground
  Sparkling like yellow gold;
  Her cheeks blush like the rose
  But for Ireland I'd not tell her name.
 
 Ar éirinn Ní n-Eósainn
Cé h-í Aréir is mé téarnamh um' neoin
Ar an dtaobh thall den teóra 'na mbím,
Do théarnaig an spéir-bhean im' chómhair
D'fhág taomanach breóite lag sinn.
Do ghéilleas dá méin is dá cló,
Dá béal tanaí beó mhilis binn,
Do léimeas fé dhéin dul 'na cómhair,
Is ar Éirinn ní n-eósainn cé h-í.
 
Dá ngéilleadh an spéir-bhean dom' ghlór,
Siad ráidhte mo bheól a bheadh fíor;
Go deimhin duit go ndéanfainn a gnó
Do léirchur i gcóir is i gcrich.
Dó léighfinn go léir stair dom' stór,
'S ba mhéinn liom í thógaint dom chroí,
'S do bhearfainn an chraobh dhi ina dóid,
Is ar Éirinn ní n-eósainn cé h-í.
 
Tá spéir-bhruinneal mhaordha dheas óg
Ar an taobh thall de'n teóra 'na mbím.
Tá féile 'gus daonnacht is meóin
Is deise ro-mhór ins an mhnaoi,
Tá folt lei a' tuitim go feóir,
Go cocánach ómarach buí.
Tá lasadh 'na leacain mar rós,
Is ar Éirinn ní n-eósainn cé h-í. 

Upload your own sheet music

If you have some free sheet music (preferably written or arranged by yourself), we can add it easily (and for free, of course) to the Web site; just contact us!

The scores on this website are available for download for free; however, the non traditional scores can be copyrighted.
If you think one score should not be on this website, please contact the webmaster and it will be removed as soon as possible.