An Dro − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

An Dro

An Dro」是為佈列塔尼雙簧管和蘇格蘭風笛整理的an dro樂譜。此樂譜來自瓦納地區。Breizh Partitions作曲(2000)。

作曲 Breizh Partitions(2000年)
改編 Breizh Partitions
樂譜 Breizh Partitions
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 瓦納地區瓦納地區
風格 an dro
樂器 佈列塔尼雙簧管(2)蘇格蘭風笛
調性 降B小調
節拍 4/4
下載次數 40753
授權 Creative Commons BY-NC-SA Creative Commons BY-NC-SA

下載

格式 下載 大小
jpg An_Dro.jpg  193.74 KiB

An Dro


本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。